Vida Ovalama Vals ve Röleleri

Vida Ovalama Vals ve Röleleri

-Bas-Çek Valsler 

-Yürüten Valsler

-Ring Valsler

-Birleşik-Ring Valsler (Hızlı -yavaş kontrollü)

-Tırtıl ve Düz Kanallı Valsler

-Tırtıl Yürüten Valsler

-Küre Valsler

-Form Hadde Valsler

Vida Ovalama Vals ve Röleleri